Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Člověk je stvořený pro život
30/9/2021

Nová studie:
Změna času
04/12/2021
Velmi důležitá otázka na níž musíme dát odpověď
26/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo však Syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv."

-          Ptáš se, co se dnes děje?, Hledáš příčiny našich problémů, spravedlnost, cestu k záchraně a zajímají Tě biblická proroctví?

-         - Naše články, studie a úvahy jsou určené všem lidem, kteří se upřímně ptají a poctivě hledají odpovědi.

Můžeme, už s jistotou říct, že žijeme přelomovém čase. Bible poskytuje spolehlivé a pravdivé informace, umožňující čtenáři pochopit, co se dnes děje a zároveň nabízí reálnou naději na záchranu, a vodítko pro nalezení cesty k trvalému životu. Je to naděje založená na Boží spravedlnosti, milosrdenství a moudrosti, ukázaná nám prostřednictvím Ježíše Krista.

Mnohé z toho, co dnes prožíváme, má hluboké kořeny v minulosti. I Bible má počátek v dávné minulosti a vydává svědectví o dávných událostech a příčinách, které mají vliv i na současnost. Více se dočtete na těchto stránkách.

Nejsme členy žádné církve. Snažíme se poznávat Boží slovo, nezaujatě. Na těchto stránkách najdete výsledky naší mnohaleté studijní práce.

Vaši bratři a sestry, služebníci Boží       (viz.: "Kdo jsme") 
Biblické proroctví o současnosti i blízké budoucnosti, pro Boží lid!

18.4.2021    Velmi důležité sdělení

Boží království uprostřed nepřátel

30.9.2021

 

Zamyšlení nad texty:

(24.10.2021)

,,…Láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. …V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. …"
(Řím 12:9,12) celý text


Archiv biblických textů