Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová studie: Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Nová studie: Epidemie v biblickém kontextu
18/3/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

Letošní Památná slavnost se nekoná

 

Milé sestry, bratři, vážení přátelé a účastníci našich památných slavností,

 

Vzhledem k opatřením vlády ČR, které učinila, aby zabránila šíření nebezpečné nemoci, a s ohledem na věk mnohých z nás chápeme, že obavy z ohrožení virem covid-19, můžou v nás vězet ještě i dlouho po té, co budou omezení zrušená.

Proto uvažujeme o změně organizace ve způsobu přijímání symbolů chleba a vína při našich památných slavnostech, aby přijímání splňovalo preventivní hygienické podmínky i do budoucnosti.

Letos uvažujeme udělat místo Památné slavnosti náhradní přednáškový program, se dvěma přednáškami jako dosud. Termín zatím hledáme, ale přáli bychom si, kdyby se přednáškový program mohl uskutečnit na podzim v období okolo přelomu září a října.

O přednášky připravované na zrušenou Památnou slavnost, samozřejmě nepřijdete. Obě přednášky najdete hned pod tímto našim dopisem.

Věříme, že budeme i nadále společně v kontaktu, a že budete s námi ve vašich modlitbách a že se ještě letos sejdeme.

Vaši bratři

Přednášky:

Večeře Páně - Autor PhDr. František Hrdlička

Poutavé zamyšlení nad podobou Večeře Páně. Existují různé názvy, které se pro toto ustanovení používají. Pod těmito názvy se skrývají různé rituály a praktiky, prakticky každá církev, denominace i náboženská společnost si to stanovila jinak. Jak křesťané v Korintu a v Jeruzalémě prožívali eucharistii, tedy díkůvzdání? Starokřesťanské slavení Večeře Páně mělo velkou variabilitu podob a slavnost nebyla od počátku příliš standardizovaná. Poslední večeře s Kristem a nevypitý čtvrtý kalich.

Z čeho žije naše víra a naděje?

Křesťanské hodnoty, víra, naděje a láska jsou vystavované zkouškám, které přináší rychle se měnící svět. Jak obstojí naše víra a naděje? Hodně záleží na zdroji naší víry a naděje. Ten spočívá v živém vztahu s Bohem a jeho synem. Jak ho můžeme mít a udržovat? To se dozvíš v přednášce. Protože se svět rychle mění, jedna část přednášky pojednává i o současných událostech, o jejich historických příčinách. A jak je vidíme v biblických souvislostech a proroctvích.