Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová studie: Epidemie v biblickém kontextu
18/3/2020

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

Památná slavnost 2020

 

Motto: ,, Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Zachráncem všech lidí, zvláště věřících. " 1Timoteovi 4:10;

 

Již přes dvacet let si touto formou připomínáme poslední velikonoční večeří Pasah našeho Pána Ježíše Krista. Během ní uzavřel se svými učedníky a jejich následovníky novou smlouvu.  Řídíme se jeho přáním, které v té souvislosti vyslovil: ,,To čiňte na mou památku". Lukáš 22:19;

 

Datum pořádání bude posunut pravděpodobně na 24 nebo 31. května

Změna je nutná, kvůli dodržování opatření vlády na ochranu zdraví lidí. V týdnu od 30.3.2020 bude určeno nové datum.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Program:

1.      Zahájení v 15 hodin

2.      První přednáška ,,Z čeho žije naše naděje?"

,,Křesťanská naděje žije díky živému Bohu a jeho vzkříšenému synu. Jak jí žijeme s nimi dnes v rychle se proměňujícím světě?"  Přednášející: František Mladějovský

 

Připomínka Večeře Páně se symboly. V 16 hodin

 

1.      Přestávka v 16,20 (cca 20 min)

3.      Druhá přednáška ,,Večeře Páně, včera a dnes" v 16,50 hodin

,,Existují různé názvy, které se pro toto ustanovení používají. Pod těmito názvy se skrývají různé rituály a praktiky, prakticky každá církev, denominace i náboženská společnost si to stanovila jinak. Jak křesťané v Korintu a v Jeruzalémě prožívali eucharistii, tedy díkůvzdání? Starokřesťanské slavení Večeře Páně mělo velkou variabilitu podob a slavnost nebyla od počátku příliš standardizovaná. Poslední večeře s Kristem a nevypitý čtvrtý kalich."

Přednášející: PhDr. František Hrdlička.

4.      Závěr

Adresa: Komunitní centrum PRÁDELNA,   Holečkova 38a, Praha 5

Doprava MHD: Tramvaje číslo: 5, 9, 10, 15, 16 od metra Anděl do zastávky Bertramka. Vystoupíte a půjdete po směru jízdy do ulice U Paliárky, na konci přejdete Holečkovu směrem doleva. Viz mapa: Holečkova 3297/38a, Praha o Mapy.cz

Kontakt: František Mladějovský    mobil: 732900902, mail: fmladej @gmail.cz