Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Otázky - Proroctví

Uz dlhodobo sledujem vasu webstranku. Povazujem ju za zaujimavu. Vidim v nej snahu vysvetlit vsetky nauky, ktore sa nejakym spôsobom viazu k Biblii.
Napriek tomu by ma zaujimalo ake mate vysvetlenie pre nasledujuce obdobie ľudskych dejin. myslym napr. na proroctva ako je kraľ severu a juhu z knihy Daniel, kto bude posledny kraľ severu a juhu. ako bude vyzerat vlada 8-ho kraľa z knihy Zjavenia nebude to nahodou uz risujuca sa Nova svetova vlada globalizovaneho sveta, ktora bude asi totalna. Ked vznikne NWO/new world order/ tak to uz môzeme vnimat ako existenciu 8. kraľa? Co mame chapat pod tym, ze ty ktory nebudu niest pecat tohto kraľa nebudu môct ani kupovat ani predavat, snat ani chodit do obchodu. Co bude ta pecat mikrocip, alebo nieco ine? Co je veľky Babylon, a kto je Nevestka, ktora bude zhodena z diveho zvierata, historicky uz to nastalo, alebo to mame iba cakat v buducnosti. A co ma najviac zaujima zo vsetkeho co bude este naplnene z biblickeho prorctva teraz v blizkej buducnosti co nas caka v dohľadnom case?
Mame uz iba roky, alebo este desatrocia k armagedonu. Vie, ze presne rok vediet nemôzeme, nevie to ani syn iba Otec, ale proroctva boli napisane aby sme udalisoti sveta videli cez prizmu ich a neboli sme v pochybach ze cas je blizko. Je my jasne presny datum nezistime, ale ake mame indicie, ze cas je blizko, to snad vediet môzeme, alebo ani to nie? Bol by som zvedavy na Vas postojna Vas nazor.

Otázky jsou dobré a myslíme, že odráží zvyšující se zájem o to, co nás čeká.
Jak sám uvádíte citaci Matouše 24:36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám je zřejmé, že na prorokované události se musíme dívat globálně a sledovat logické posloupnosti známých událostí. Matouš 24:32 Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Nemáme tedy hledat přesná data, kdy to nastane, ale sledovat události, jestli ohlašují příchod Syna člověka a čas žně. V poslední době se při našem Biblickém bádání stále více orientujeme na knihu Zjevení a s ní souvisejících proroctví. (viz. naše studie knihy Zjevení a přednášky z posledních 2 PS). V současné době máme rozpracovanou další část, kterou v dohledné době uveřejníme. Jde to však pomalu. Snad jen něco k otázce týkající se krále severu jihu z Daniele a k otázce týkající se šelmy zakazující prodávat a nakupovat těm, co nemají označení na čele. Danielovo vidění týkající se posledních dnů je určené především pro Danielův lid (Da 10:14). To jest pro lid Mojžíšovy smlouvy. Zjevení je určené především pro ty, které Ježíš vykoupil svou krví a učiní z nich krále a kněží Boha a Otce našeho (Zj 1:5,6). Zaměření obou proroctví je podle toho přizpůsobeno různým okolnostem, v nichž se oba smluvní národy nachází. Králové severu a jihu představují obraz velmocenského uspořádání ve světě a konflikty z něho pocházející. To se týká zejména Izraele, který se stal součástí světského politického uspořádání. Jak řekl Ježíš jeho království není z tohoto světa a proto je kniha Zjevení především o tom, co se bude dít s jeho lidem (ne s konkrétními politickými státy, ale s těmi, kteří se hlásí k jeho smlouvě po celém světě) a jak světové dění zasáhne Kristův lid zde na zemi, proč a kam všechno vyústí. Vše ovšem začíná v nebi (Zj 4 kap.) očištěním toho, jenž sedí na trůnu. Všechny události vedoucí ke žni vyjma částečně dopisy sborům (první splnění nastalo už jejich napsáním v Janově Zjevení)se proto odvíjejí od uznání Boha, který byl, který jest a který přichází, za svatého v nebi. Zde na zemi můžeme pozorovat splňování proroctví ve dvou rovinách:
1.) krize, které logicky vznikají ze špatného morálního stavu lidstva a narůstající svévole. Ty ústí ve války a jejich důsledky jako je hladomory, nespravedlivé přerozdělování moci a bohatství a vzrůstající nestabilita v celém světě. To je ovšem teprve počátek bolesti. Není to samotný závěr.
2.) Události, které přicházejí od jinud. Nejdříve musí přijít znamení příchodu syna člověka. Pozor neplést si to s jeho samotným příchodem. Bude to pravděpodobně, podle našich současných znalostí, událost popsaná v šesté pečeti (Zj 6:12-17). Ta bude mít původ ve vesmíru a vyvolá celosvětovou paniku. Lidé si budou myslet, že to je už hněv Boží a Beránkův a pravděpodobně i soud, ale bude to teprve začátek posledního období. Období, v němž Bůh napřed označí své vyvolené (144000) a po uznání Boží vlády v nebi (Zj 7:11,12) bude moci dokonat soud na zemi. Znovu přijde Kristův posel s aktuálním hodnocením církví (nejspíš během šesté polnice Zj 10:1-3). Až po zabití dvou svědků přichází na řadu šelma a nevěstka a velký Babylón v posledním dějství. Včetně vnucování cejchu na ruce nebo na čele. Časově to neurčujeme, protože Kristus nám říká, abychom vyhlíželi události a nikoliv časy. Jsme si vědomi, že znamení příchodu syna člověka bude nepřehlédnutelné. Pak už to nebude otázka dlouhých desetiletí. Počátek bolesti už nepochybně zažíváme v plném rozsahu.

Zajímá mne např.: reakce lidí na světové události, o věcech které se dějí a jsou podepřené důkazy - např.: zprávy z ornamentů v obilných polích - související mayské předpovědi o návratu „pánů hvězd, bohů". Konec světa a změna systémů, přechod k duchovnu. Veřejnoprávní TV takové dokumenty vysílají, čemuž se nelze dnes divit, ale co je horší blbne to mnohým lidem hlavy a to i věřícím. Chtěl jsem se podělit o pár myšlenek a poradit abych nepovídal lidem hlouposti, dle mého názoru-si satan připravuje cestu, je vidět jak je vše našponované za meze, celosvětová krize - morální, ekologická, ekonomická. Komu jinému by vyhovoval takový chaos? Ten kdo má informace, peníze, moc krytou loutkami (vlády) se může v tomto cirkuse lehce prosadit a ještě vypadat jako hrdina - až zlikviduje vlastní zkorumpované slouhy bude skoro absolutním pánem nad Zemí. Víme, že se řada proroctví ještě nesplnila (bijící do očí: mír a bezpečno - v dnešní době zcela nesmysl, pečetě, bez kterých nebude nikdo nakupovat a prodávat., Láska je důležitější než poznání, tuším, co úsilí vám dá publikovat vědecké zkoumání písma. Jsem vděčný, že mohu od vás čerpat, nemám žádné námitky proti vaší službě, naopak vím, že se snažíte o profesionální badatelství, které předkládáte s křesťanskou pokorou všem. Nehledám žádné chyby - nemám na to čas ani poznání, znám vaši upřímnou touhu pomoci lidem.

Podle našeho současného (a tedy pouze částečného) chápání proroctví obsaženého v Písmu, (zejména knihy Zjevení) je zcela jednoznačné, že se lidé pod vlivem satana pokouší řešit narůstající problémy lidstva bez ohledu na Boží rady a tedy špatně, což musí skončit naprostým kolapsem této civilizace. V otázce globalizace a s tím spojených problémů máme jednoznačně Biblický (prorocký) pohled. Lidstvo se pokouší řešit svoje narůstající problémy jedinou, zatím nevyzkoušenou cestou – celosvětovou vládou. Každý problém vede při snaze o jeho řešení jen k další centralizaci, atd. Podle Zjevení nejprve dojde k jakési formě světové demokratické vlády (některé popsané identifikační prvky zatím splňuje Evropská unie – asi bude modelem). Ta se zákonitě rozpadne (nedokáže problémy vyřešit). Po určité době světového „chaosu“ pak bude ustavena vláda diktátorská se všemi v Písmu popsanými atributy. Tomuto předpověděnému procesu se lidstvo nemůže vyhnout bez totální změny chování lidstva, které však nenastane. Aby mohl vzniknout nový a zcela odlišný světový řád (Boží království) musí ty předcházející zcela a prokazatelně zkolabovat.

Nejdříve texty:
1 Korintským 15:35 až 15:55 1 Tesalonickým 4:16 „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.“ Jan 14:2 „V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já“.
Na základě těchto textů mně jeden oponent argumentuje, že až přijde Kristus budou vzati "všichni" (vzkříšení i proměnění)do nebe a zem zůstane pustá a prázdná (roztavená) dokud nebude "stvořena" nová i s novými nebesy.
2 Petrův 3:10 „Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost“.
Zjevení Janovo 21:1 „A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo“.
Jeremjáš 4:23 „Viděl jsem zemi, a hle, je pustá a prázdná, nebesa jsou beze světla“.
Můj názor je, že do nebe půjde jen 144 tisíc a na zemi zůstane spousta lidí co "přežijí" velké soužení (ti po pravici) nevím přesně jestli na zemi nezůstanou i nespravedliví, kteří budou postupně "omývat" svá roucha.

Dle našeho současného poznání vidíme situaci ohledně vzkříšení, 144 tisíc, místa života pro lidi, apod. (v intencích vašeho dotazu) následovně:
1. Místem pro lidstvo je principiálně naše země (Gn.1:28,29 Jan 3:13, Žalm 115:16). Tak to bylo stanoveno již na počátku stvoření a lidé dostali základní úkol, tj.: kultivovat zemi a podrobit si (v pozitivním slova smyslu) zvířata. Tento úkol však ještě nebyl splněn a bude splněn až na konci předpovězeného 1000letého království. Tzn., že lidé pro splnění tohoto úkolu musí žít zde na zemi. V současné době však nastává situace, kdy naše země je lidmi spravována špatně což povede až ke stavu, kdy nebude možné, bez zásahu vyšší moci, tyto škody napravit. Bude tedy nutný Boží zásah, tak jak to popisuje kniha Zjevení a též 2 list Petrův, Jeremiáš, atd. Tento „zásah“ však nebude likvidační, ale nápravný a povede k „nové zemi a novým nebesům“ a reálnému 1000letému království zde na zemi.
2. 144000 je, dle našeho chápaní, číslo pro organizační strukturu tzv. „pomazaných“ (viz. Kontextová studie – 144000).
3. Otázku vzkříšení pak popisuje další Kontextová studie – Vzkříšení. Z té vyplývá, že vzkříšení bude probíhat reálně zde na zemi a v obráceném pořadí (Zj. 20:5,6) (tj. nejprve budou vzkříšení ti, co zemřeli jako poslední a bude se týkat všech zemřelých). (Otázkou „duchovního těla“ se zabývá i částečně Populi kap. 12 - Lidská bytost, její vývoj, výchova a dovršení nápravy).
4. V okamžiku „konce tohoto systému věcí“ budou zachráněni i žijící „praví“ křesťané. Ti nebudou muset zemřít a proto se systém vzkříšení na ně přímo nevztahuje. Vypadá to, že pro tyto přeživší budou použity 2 možné způsoby záchrany. Přesun (emigrace) do míst, která nebudou popsanými Biblickými pohromami přímo ohrožena. Druhý způsob je záchrana v „nebi“ (Žd.11:5, Eliáš), ale pouze na dobu nutnou a pak tito jedinci budou zřejmě vráceni na zem (viz. Enoch - Melchisedech). Mít příbytek v nebi, jak o tom mluví Ježíš, nevylučuje možný návrat na zem. (viz. Nový Jeruzalém sestupující na zem.)
5. V zmiňovaném 1000letém království bude 144000 pomazaných vládnout a zastupovat zde na zemi Ježíše Krista s cílem splnit původní Boží úkol pro lidstvo. Tématem okruhu Vašich dotazů se zabývá zejména kniha Zjevení a zde je ještě mnoho neprobádaného, nebo zatím není možné určité hypotézy a teorie publikovat. Proto naše odpověď odpovídá těmto skutečnostem.

Zajímalo by mne vysvětlení Danielova proroctví o 4 zvířatech vystupujících z moře.

V Biblické knize Daniel se poprvé objevuje systematické symbolické použití zvířat (jednotlivě jsou zmínky již dříve - Ez.29:3). Tato zvířata (ale nejen ona - živé organismy vůbec a tedy i lidé) jsou symbolem organizace - organizovaného lidu. V Bibli označují zpravidla národy nebo později duchovní národy - církve. Jejich rohy označují bojovné vůdce (krále, knížata, vládce) států nebo jejich množinu, reprezentující vedení státu po celou dobu jeho existence. Dále pak označují i celá království - nikoli jejich území, ale jejich společného ducha; můžeme říci buď převažující filozofii jeho společenství nebo až jakousi metainteligenci, ale nízké úrovně moudrosti - proto "zvířata".
Danielova kniha nás upozorňuje na skutečnost, že Boží smluvní lid bude během svého vývoje stále intenzivněji konfrontován se světskými mocemi a že příchod Syna člověka je situován do doby nejtěsnější konfrontace.
Vidění o čtyřech šelmách, tj. pohanských mocnostech, které budou vládnout Božímu lidu, přičemž během moci poslední šelmy přichází Boží Mesiáš (Kristus). Prorok se dozvídá o tom, že jeho lid bude i nadále pod mocí pohanských zemí a to čtyř. Až během vlády posledního krále čtvrté mocnosti přijde Boží pomazaný. Ten odsoudí mocnosti takto:
- Čtvrtá mocnost bude zcela zničena.
- Ostatní tři předchozí budou zbaveny moci nad Božím lidem, a o čas a období je jim prodloužen život [PNS] (ponechán do určité doby a času [EP], do času a času [SK], do času a to uloženého času [KP]).
Prorok se dozvídá, že:
- Jeho lid bude ještě velmi dlouhou dobu v područí pohanských mocností a to čtyř.
- Jacísi 4 duchové rozbouřili pohanské země. Čtveřice ukazuje na to, že patrně jde o celosvětové působení. To, že šlo o země pohanské, svědčí o tom, že jde o přívržence satana. (Zj. 2:18)
Z Písma víme, že většina Božích proroctví má více splnění, která se týkají smluvního lidu (Izraelité, křesťané). Také Danielovo vidění (proroctví) se tedy týkalo jak Izraelitů a mělo odpovídající splnění v minulosti, tak v dnešní době je určeno křesťanům a jeho úplné splnění teprve očekáváme. To potvrzuje i kniha Zjevení 13. kapitola, kde vystupuje šelma z moře, jejíž popis je do určité míry podobný s popisem z Daniela (čtvrtá šelma). Přesto vykazuje určité rozdíly resp. doplnění oproti popisu u Daniele. Zřejmě se jedná o nový celosvětový mocenský systém.

Souvisí nějak následující dva verše?
Malachiáš 3:23 Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. Zjevení Janovo 10:11  Tehdy jsem slyšel: "Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům."

Doporučujeme vám přečíst si námi publikované materiály:
- "Význam Malachiášova proroctví pro křesťany v dnešní době"
- Knihu "Populi", zejména kapitolu 10 "Syn člověka"
Tam uvedené myšlenky lze shrnout: Vývoj lidské společnosti se ubírá po pomyslné spirále a události se v hrubých rysech opakují.
Když Bůh sám zasahuje do běhu věcí, jedná, vždy podle stejných principů.
V našem konkrétním případě (dotazu), se v obou případech jedná o obdobu, tj.: Konec jedné smlouvy a začátek smlouvy další. V prvním případě se ukončuje smlouva první - mojžíšská a nastupuje smlouva druhá. V případě popisovaném knihou Zjevení se jedná o ukončení smlouvy druhé - Ježíšovy a nástup smlouvy třetí. Proto se zhruba opakuje i situace tj.:
V prvním případě v roli Eliáše vystupuje Jan Křitel (Mt. 11:14) a následuje Mesiáš = Ježíš Kristus. Ve druhém případě v roli Eliáše vystupuje další "Jan" (Zj. Kap. 10) a následuje Mesiáš = Dva svědkové (Zj. Kap. 11).
Ano, uvedené verše spolu úzce souvisí.

Těsně před velkým soužením budou Boží soud oznamovat "dva svědkové" a jejich následovníci. Jeden bude Mesiášem pro Izraelity tělesné, druhý pro Izraelity duchovní. Jejich posel "Jan" bude organizovat poslední kázání "národům, jazykům, kmenům a králům" (Zj.10:11)." Z toho jsem pochopil, že mají přijít "tři lidé"?

Dle našeho pochopení Biblického "času konce" budou zde skutečně působit 3 osoby. Jan (Zj. Kap. 10) ve funkci Eliáše (či Jana Křtitele) a Dva svědkové ve funkci nového Mesiáše (Krista), který bude jako Syn člověka opravdu fyzicky přítomen. Celý scénář bude obdobou doby před 2000 lety (nástup křesťanství). Tzn. kázání (oznamovaní) příchodu změny společenského systému (času konce), které rozdělí lidi a připraví tak příchod Božího království, které dle knihy Zjevení, bude trvat 1000 let.

Když evangelia popisují hledání onoho "věrného a rozvážného služebníka (správce L. 12:42)" vysvětlují tento soud takto: "Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka (dosl. otroka), aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Když si však špatný služebník (podle Luk. je to onen, ten samý) řekne: 'Můj pán nejde', a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci."(Mt. 24:45-51) Toto proroctví se týká služebníků-správců, nikoliv čeledi. Toto není proroctví ale podobenství. Nemyslíte?

Podobenství znamenalo v době  Ježíše Krista totéž co dnes - podobnost či analogii - a obvykle sloužilo k objasnění předkládaných myšlenek. Ježíš Kristus ho však používal k jejich skrytí. Jedním z důvodů bylo, že se snažil své učedníky opatrně upozornit, že všechno bude jinak. Nesprávné představy byly totiž hluboce zakořeněny i v nich a proto jim to přímo říci nemohl. V podobenstvích Ježíš Kristus uvádí zejména metody, jakými mají jeho učedníci postupovat při budování Božího království. (Viz. ,,Podobenství J.K." v Kontextových studiích). Proroctví je předpovídání (a event. oznamování) budoucnosti (událostí, jevů, apod.). Biblická proroctví jsou pak zejména popisem společenských zákonů, a mají proto několik splnění. Uváděné texty se přitom vztahují k prorokovanému konci druhé smlouvy a příchodu Syna člověka. I při těchto proroctvích Ježíš Kristus nemluvil zcela otevřeně a používal určitou analogii - podobenství. V našem případě se jedná o proroctví, jak budou jednat někteří vůdcové (pomazaní) křesťanských církví. (Viz. "Populi" kapitola 15 Příchod Syna člověka.).
Takže lze konstatovat, že v našem případě se jedná o proroctví vyjádřené formou podobenství.

To čo by mňa osobne zaujímalo, to je ekológia našej planéty a biblické proroctvá alebo Pavlov výrok o miery a bezpečí, že ako vaša skupina bádateľov vníma splnenie biblických proroctiev napr. Mt 24.14 apod.

Ke spojení slov "mír a bezpečí": Podívejte se na historii podobných stavů:
Aby nedošlo k válce, vznikly před rokem 1914 dva mezinárodní smluvní spolky: trojspolek a trojdohoda - právě s cílem pojistit se proti válce. A právě tyto mezinárodní smlouvy učinily s lokální války Rakouska se Srbskem válku světovou. Podobně Společnost národů měla zabránit druhé světové válce. Takové a podobné mezinárodní smlouvy vytvářely pocit bezpečí před válkami, a právě tento pocit zabránil potřebné opatrnosti a způsobil, že z původně lokálního konfliktu povstala válka světová.
Neboli: Když se lidstvo tak zvaně pojistí proti velkým válkám, namluví si, že je v bezpečí a že si zajistilo mír, a místo toho nakonec dojde ke strašnému konfliktu. A právě před tím varuje apoštol Pavel.
V dnešní době si ale zatím lidstvo tohle nenamlouvá. Válka s Irákem ukázala, že OSN ji nedokázala zabránit, a tím autorita OSN značně poklesla. Nedávno varoval americký president před válkou s Íránem, takže onen pocit jistoty míru a bezpečí dosud není - k nejistotě také velmi přispívá terorizmus.
Kromě toho je třeba zdůraznit slova "až budou říkat." To znamená, že ve skutečnosti "mír a bezpečí" ani být nemusí. 1. list Tesalonickým 5:3 [EKU]

Otevřme oči a poznejme dobrou zprávu
Slepý člověk oblohu nevidí, ale to neznamená, že obloha už není tak modrá
; říká jedno dánské přísloví. Jak často se v našem každodenním uspěchaném životě stává, že nevidíme obraznou modrou oblohu?
Náš pohled na věci kolem nás je namnoze netečný, nevšímavý, zastřený. Ne vždy pohlížíme do budoucnosti s důvěrou. Má to své pochopitelné důvody. K čemu dochází, když si lidé těžko vydělávají na živobytí, musí snášet zdravotní těžkosti a rodinné problémy a musí se vyrovnávat se sociálním bezprávím a nedostatkem lásky?
Mnozí lidé si uvědomují, že se jejich důvěra v druhé lidi, v náboženství i ve vlády, vytrácí. Tento smutný stav je znovu a znovu umocňován i jen letmými pohledy do novinových článků či sledováním televize.  Místo pokoje, prosperity a hojnosti pro všechny, vidíme spíše jak postihují lidstvo vražedné války, zločinnost, terorismus, znečišťování životního prostředí, nemoci a chudoba. Bohatí lidé dále bohatnou a chudí dále chudnou. Existuje pro nás z toho všeho nějaké východisko?
Bezpochyby žijeme "v kritických časech, s nimiž je těžké se vyrovnat";. (2. Timoteovi 3:1) Není bez zajímavosti, že doba, v níž se nalézáme, byla předpovězena již v minulosti, a to apoštolem Pavlem v jeho druhém dopise Timoteovi, ve třetí kapitole, v prvém až pátém verši. (2. Timoteovi 3:1-5) Ano předpovězena; Milióny mužů a žen, mladých a starých, vědí, že Bible, ze které bylo o něco výše citováno, je v této neklidné době neocenitelným zdrojem pomoci. Je to v podstatě ve shodě s tím, co uvádí předmluva ke známému překladu;Bible není pouze literárním dílem, které bychom měli obdivovat a mít v úctě; je to Dobrá Zpráva pro všechny lidi kdekoli, poselství, které bychom měli jak pochopit, tak uplatnit v běžném životě.; Možná, že si teď v duchu opakujete:;Bible; dobrá zpráva; poselství, které bychom měli pochopit; uplatnit;
Ale proč?; zeptáte se snad. To proto, neboť se nalézáme v proudu času, kdy dochází ke splňování biblických proroctví. Podle Božího slova nabízí budoucnost nádherné vyhlídky. Uvidíme splňování Ježíšovy modlitby o příchod Božího Království, a o to, aby se Boží vůle děla na zemi, jako se děje v nebi. Stručně řečeno, současný systém věcí vyznačující se žalostnou zkažeností a násilím bude nahražen , a Boží nebeská vláda, Boží Království, bude vládnout nad lidmi s poctivým srdcem, kteří byli ochotni dobré zprávě naslouchat a reagovat na ni. (viz Daniel 2:44) Tímto opatřením budou moci postupně následovat zásadní změny k lepšímu, protože lidé budou vedeni k tomu, aby pečovali o Zemi v souladu s božskými zákony. Těžko lze popřít prospěšnost této dobré zprávy. Vždyť zločinnost, nemoci, hlad, znečišťování a války navždy pominou! (Ujisti se o tom ze své vlastní Bible. Bůh tyto věci zaslíbil v Žalmu 37:9, 10; Přísloví 2:22; Izajáš 33:24; 35:5, 6; Zjevení 21:4; Žalm 67:7; 72:16; Izajáš 25:6; Zjevení 11:18; Žalm 46:9, 10; Izajáš 65:21-23) Jistě mnozí považují tuto dobrou zprávu o novém světě dokonalého míru za zjednodušenou nebo neskutečnou. Je zcela zjevné, že za tím obvykle stojí buď nedostatek informací, předsudky, a nebo neochota přijmout další vysvětlení. K tomu, abychom například viděli, nám sice slouží oči, ale světlo, které nám vstupuje do oka, je vyhodnocováno v mozku. Být slepý je proto také definováno jako;být neschopen nebo neochoten rozlišovat nebo posuzovat.; To nám připomíná další dobře známé rčení:;Nikdo není slepý jako ti, kdo nechtějí vidět.; Valné shromáždění OSN vyhlásilo na svém zasedání v New Yorku rok 1995 Mezinárodním rokem tolerance. Je to již téměř třináct let, přesto je to stále aktuální. Valné shromáždění, mimo jiné konstatovalo, že tolerance znamená úctu k jiným lidem, schopnost žít s jinými lidmi a naslouchat jim, což je základ každé občanské společnosti a míru.
Je-li tomu tak, nuže otevřme oči a poznejme dobrou zprávu. Pokud je to možné, naslouchejme si. Geoffrey Parrinder ve své knize Word Religions; From Ancient History to the Present (Světová náboženství; od starověkých dějin k dnešku) prohlásil:;Studium různých náboženství nemusí znamenat, že jsme nevěrní vlastní víře; ta se může naopak rozšířit tím, že vidíme, jak jiní lidé pátrali po skutečném stavu věcí a byli obohaceni hledáním; Říká se, že poznání vede k porozumění a porozumění ke snášenlivosti vůči lidem, kteří mají jiný názor. Myslíte si to také?

Dovolte několik poznámek k Vašemu dopisu:
1) Pokud jde o snášenlivost nebo toleranci, ta není nikdy problémem "lidí dobré vůle" (L. 2:14 [PNS]), a my mezi takové lidi rozhodně patříme.
2) To, že se na světě děje množství zlých věcí, jednak opravdu nelze popřít, ale to trvá už velmi dlouho. Evropa nyní na příklad neprožívá války (třicetiletá, první a druhá světová), a během nich to bylo jistě ještě mnohem horší než dnes, a křesťané jistě vzhlíželi k naději Božího Království ještě toužebněji. A nedočkali se. Co tím chceme říci? To bude předmětem dalších odstavců:
3) My jsme prošli také některými církvemi, ale byli jsme odvrženi coby odpadlíci, protože jsme chtěli poznat Ducha Písma (2.Tm. 3:16), a chtěli jsme studovat Bibli co nejdůkladněji, abychom se dozvěděli odpověď mimo jiné i na předchozí problém. Takže jsme to nebyli my, kteří byli netolerantní, ale církevní byrokracie.
4) A k očekávání Božího Království: Lidé mají potřebu chtít po svém Bohu, aby jim dělal služebníka - oni sami nebudou nic dělat, a Bůh sám zřídí ono Boží Království, a všechno bude skvělé, a hlavně bez práce. Jenže tak to nikdy nebylo. Boží Království podle první (mojžíšské) smlouvy muselo být dobýváno podle první Boží vlastnosti - moci - a tedy silou (vojensky). Boží Království podle druhé smlouvy (skrze Ježíše Krista) museli křesťané dobývat podle druhé Boží vlastnosti - spravedlnosti - a tedy kázáním evangelia chudým (Mt.11:5; L.7:22) čili propagací zvěsti, že bohatí budou chudí a chudí budou bohatí - to bylo to, co lidi přitahovalo. A stejně jako přišlo první Boží Království ve čtvrté generaci od Abraháma [Otec první smlouvy, přišlo druhé ve čtvrté generaci od Ježíše Krista [Syn druhé smlouvy] - křesťané dobyli propagací náboženskou moc (1.K.4:20) nad Římem (milánským ediktem). Ani nyní nemůžeme čekat, že nám Boží Království ,,spadne do klína". Nyní začíná období třetí smlouvy [Svatý Duch třetí smlouvy] a Boží lid musí dobývat moc třetí Boží vlastností - moudrostí. To je důvod, proč zkoumáme Písma vědeckými metodami a publikujeme zdarma moudrost Písma na našich stránkách ve prospěch všech lidí dobré vůle.
A je předpovězeno, že to bude mít úspěch (Zj.1:16) - objeví se reálný Věrný a Rozvážný Služebník (Mt.24:45; L.12:42) - církev nebo náboženské společenství, která či které zareaguje způsobem, který musí sami poznat. Tím prokáží svou duchovní zralost (Zj.2:1).

Zpět na seznam námětů