Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová studie: Epidemie v biblickém kontextu
18/3/2020

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

Otázky a Odpovědi

V této sekci budeme průběžně uveřejňovat otázky, které od vás dostáváme včetně našich odpovědí.
(Pro přehlednost jsou některé redakčně kráceny či upraveny. Smysl textu se tím však nemění.)

Otázky jsou tučně kurzívou. Naše odpověď vždy následuje za otázkou běžným textem

Otázky jsou tématicky členěny dle následujícího seznamu námětů:


APOKRYFY 
BIBLE 
BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ 
BŮH 
CÍRKVE 
DUCHOVNÍ BYTOSTI 
HEBREJCI
KŘEST 
KRISTUS 
MODLITBA
MYSTIKA
O NÁS 
PROROCTVÍ 
SABAT 
SATAN
SMILSTVO
SMLOUVY
SNY (ZJEVENÍ) 
VÍRA
VZKŘÍŠENÍ
ZÁZRAKY
ZVÍŘATA