Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

Kontextové studie

Tyto materiály jsou výsledkem naší badatelské činnosti. Jedná se pouze o výběr materiálů, které jsme se rozhodli takto uveřejnit na Internetu. Hodláme tuto knihovnu postupně rozšiřovat o další texty.

Název studiePopisDatum
BůhKdo je to Bůh - Biblická analýza07/2002
Základní Boží vlastnostiMoc, Spravedlnost, Moudrost a Láska07/2002
JHVHCo znamená? - (aktualizovaná studie z r.1996)12/2015
DuchAnalýza významu slova01/2002
Duchovní bytostiSerafové, Cherubové, Andělé08/2002
Spor o JobaSpor o Joba vedený v nebi01/2018
Svatá trojiceOtec, Syn a Duch svatý09/2005
Vývoj satanaVznik a vývoj cheruba, který se stal satanem07/2002
Osobnost J.K.Osobnost Ježíše Krista01/2002
Podobenství J.K.Výklad podobenství Ježíše Krista04/2003
Předlidský život J.K.Jak mohl Ježíš Kristus žít dříve u Otce a jak se stal člověkem02/2004
Jan KřtitelOsobnost Jana Křtitele a jeho význam09/2003
Sporná otázkaŘešení sporné otázky v nebesích11/2002
PředurčeníMožnost volby osudu a predestinace12/2013
Lidská nedokonalostMusí být Boží služebníci dokonalí?02/2004
VzkříšeníJak bude provedeno11/2004
JK a MichaelJe Ježíš Kristus a Michael jedna bytost?02/2016
IzraelKdo je Izrael a jak se vyvíjí?01/2013
Náboženství a vědaVědecký přístup a studium Bible01/2002
MystikaMystika a její funkce ve druhé smlouvě01/2002
Lidstvo na rozcestíZákladní filozofické úvahy a definice01/2002
Věci na počátkuRozbor událostí popisovaných v 1. knize Mojžíšově - Genesis07/2002
Zjevení kap. 2 a 3Biblická analýza kapitol 2 a 3 knihy Zjevení (Dopisy sborům)11/2008
Rok 1914Bylo Boží království zřízeno v roce 1914 ?06/2016
144000Biblická analýza čísla 144000 z knihy Zjevení01/2008
24 staršíchTotožnost 24 starších (presbyteros)10/2014
BeránekBiblická analýza pojmu "beránek"12/2010
GehenaBiblická analýza03/2009
Smilstvo a cizoložstvíBiblický význam těchto slov03/2004
Podobenství o deseti pannáchZamyšlení nad podobenstvím o deseti pannách06/2013