Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

Přednášky z Památných slavností

Tyto materiály jsou výsledkem naší badatelské činnosti a byly předmětem veřejných přednášek na našich Památných slavnostech konaných jedenkrát za rok. Některé - po úpravě - jsou uveřejněny v Kontextových studiích.

Název přednáškyPopisDatum
Večeře Páně"Jak slavili večeři Páně raní křesťané, variabilita její podoby,čtvrtý kalich2020
Z čeho žije naše víra a naděje?"Síla naší víry a naděje vychází z živého vztahu s Bohem a jeho synem2020
Ježíš přijde k záchraně"Kristus, když byl jednou obětován, podruhé se bez hříchu ukáže k záchraně, kteří ho očekávají.2019
Světlo živýchZvolte si světlo, ne tmu2018
Zvol si životJežíšova oběť brána k životu2017
Závažné odhaleníZávažné odhalení v biblických proroctvích2016
Druhý příchod J.K.Druhý příchod Syna člověka (Ježíše Krista)2016
Duchovní vykořeněníDuchovní vykořenění křesťanských národů a obnova křesťanských hodnot2015
Bible a válkyKřesťanství versus Islám2015
Neděje na život a proroctvíČlověk není stvořen pro pomíjivost a Proroctví ve světle naděje2014
Vláda člověka nad člověkemHistorie vlády člověka nad člověkem2014
Ježíš Kristus jako zdroj životaJežíš je život a život je světlo lidí2013
Globalizace a světová vládaBoží záměr versus současné lidské snahy2013
Boží královstvíHledejme Boží království a jeho spravedlnost2012
Biblická ekonomieBuď se budeme chovat křesťansky, nebo přijde totální kolaps společnosti2012
Bděme a střežme naše srdceV jakém čase žijeme? Jak dlouho ještě budeme čekat a na co vlastně? Jak máme zůstat bdělí?2011
Napodování J.K. za "času klidu"Odkaz Ježíš Kristus křesťanům a čemu se nás snažil prostřednictvím svého života naučit2011
Naděje nevede ke zklamáníZamyšlení nad křesťanskými nadějemi v dnešní době2010
Svědectví JežíšoviSvědectví Ježíšovi a Ježíšovo svědectví2010
Světové událostiSoučasné světové události v Biblickém kontextu2009
Je lidstvo vychovatelné?Vychovatelnost a její průběh v dějinách lidstva2008
O Božím královstvíJaké Boží království si představujeme?2008
Výkupní oběť Ježíše KristaVýkupní oběť Ježíše Krista - Biblická analýza2007
Kdo je křesťanem?Kdo je pravým či pravdivým křesťanem?2007
Duchovní lenostDuchovní lenost - překážka Boží výchovy2006
Duchovní růstDuchovní růst v dnešní době2005
Od Kalichu ke KalichuBoží smlouvy prostřednictvím Krista2004
Kdy Bůh vstupuje do života lidí?Boží zásahy do života lidí v průběhu dějin2004
Co nás posiluje?Jak se chovat v kritických situacích2003
Utrpení Ježíše KristaOsobní význam oběti Ježíše Krista2003
Očekávání příchodu Božích synů”Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů”2002
Světové událostiSvětové události a Biblická proroctví2002
VíraAnalýza pojmu víra2001
MystikaAnalýza pojmu mystika2001
Proste a bude vám dánoAnalýza pojmu prosba2001
NadějeAnalýza pojmu naděje2001