Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

Tato kniha nyní vyšla i v tištěné podobě, máte-li o ní zájem, napište nám zprávu (viz. nabídka na hlavní stránce) se svojí adresou a požadovaným počtem kusů. Knihu vám pošleme na dobírku. Cena za kus je 100,- kč včetně poštovného.

Nebo si ji můžete stáhnout jako E-Book zde:
Populi.docx Populi.pdf Populi.epub Populi.mobi

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible

Za kolektiv autorů sepsal: Karel Valenta

Copyright ©2000 T.B.From


Předmluva
1.část - Je Bible skutečně Božím slovem?
2.část - Jak zkoumat obsah Bible
3.část - Člověk, svobodná bytost
4.část - Bůh
5.část - Boží království
6.část - Dědičný hřích
7.část - Náprava (obnova)
8.část - Boží lid
9.část - Poslání božího lidu a jeho aktuální situace
10.část - Syn Člověka
11.část - Chrám
12.část - Lidská bytost, její vývoj, výchova a dovršení nápravy
13.část - Počátek sporu a vznik satana
14.část - Řešení sporných otázek a vývoj satana
15.část - Příchod syna člověka
16.část - Rozpad hierarchické společnosti
17.část - Ježíš Kristus
18.část - Vzkříšení Ježíše Krista a biblické zázraky
Epilog