Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

Pozvánka

na Památnou slavnost

MOTTO : "Buďte tedy trpěliví, bratři, až do Pánova příchodu. Hle, rolník očekáv á vzácný plod země, trpělivě na něj čeká, až se mu dostane podzimního a jarního deště.   Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil" (Jakub 5:7,8)


Termín : neděle 28. dubna 2019 od 15 hod.

(Předpokládané ukončení v 18 hod.)


Místo : hotel Olšanka

PRAHA 3 – ŽIŽKOV, Táboritská 23

(malý přednáškový sál - Tábor)


Program:


  • Přednáška: " Ježíš přijde podruhé k záchraně těm, kteří ho očekávají "

  • (František Mladějovský)

  • Motto " tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých, podruhé se bez hříchu ukáže k záchraně těm, kteří ho očekávají“. (Židům 9:28)“

  • Symboly

  • Přednáška: „Co očekáváš v životě?“ (Př. 13:12) ( Pavel Strnad)


Kontaktní osoby:

Pavel Barák: e-mail: barak@t-b-from.cz

barakpavel@seznam.cz

tel: 602305525