Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Člověk je stvořený pro život
30/9/2021

Nová studie:
Změna času
04/12/2021
Velmi důležitá otázka na níž musíme dát odpověď
26/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

Úvahy

 

Aktualizované 18.4.2021

Naše práce není čistě studijní. Některá křesťanská témata je vhodnější pojmout jako úvahu, zamyšlení. Zvláště témata týkající se života a vztahů. Zahrnujeme sem i články, které nejsou čistě studijním materiálem. Staví se v nich sice na biblických argumentech, ale neslouží přednostně ke studijní práci, ale spíše k zamyšlení nebo povzbuzení. Zde je možnost pro každého našeho čtenáře, aby přispěl svou úvahou. Pokud nebude odporovat Duchu Bible.

Obsah:

       Je reálná alternativa k vznikající světové totalitě?    vloženo  7/12/2020

       Chceme skutečně Boží království    vloženo  6/12/2020

       Orli a supi, komentář k Matoušovi 24:28    vloženo  8/11/2020

      Blahoslavení chudí duchem     vloženo  13/10/2020

      Žena je mužův protěšek, pomoc jemu rovná     vloženo  27/7/2020

      Adamův první problém     vloženo  9/7/2020

      Vzpoura mocných     vloženo  15/6/2020

      Epidemie v biblickém kontextu     vloženo  18/3/2020

       Záchrana křesťanů milosrdenstvím    vloženo před r. 2008

      Velký zástup, proroctví velké naděje pro mnohé     vloženo  27/10/2017

      Duchovní vykořenění     vloženo  14/04/2015

      Vládnou nám vzpurníci, co bude následovat, až se naplní jejich doba    vloženo  16/10/2016

      Blesk od východu na západ    vloženo před r. 2008

 

 

Zpět na hlavní stránku