Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Kniha Zjevení Janovo
Nová studie Dva svědkové 27.7.2020

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

Úvahy

 

Aktualizované 13.10.2020

Naše práce není čistě studijní. Některá křesťanská témata je vhodnější pojmout jako úvahu, zamyšlení. Zvláště témata týkající se života a vztahů. Zahrnujeme sem i články, které nejsou čistě studijním materiálem. Staví se v nich sice na biblických argumentech, ale neslouží přednostně ke studijní práci, ale spíše k zamyšlení nebo povzbuzení. Zde je možnost pro každého našeho čtenáře, aby přispěl svou úvahou. Pokud nebude odporovat Duchu Bible.

Obsah:

      Blahoslavení chudí duchem     vloženo  13/10/2020

      Žena je mužův protěšek, pomoc jemu rovná     vloženo  27/7/2020

      Adamův první problém     vloženo  9/7/2020

      Epidemie v biblickém kontextu     vloženo  18/3/2020

       Záchrana křesťanů milosrdenstvím    vloženo před r. 2008

      Velký zástup, proroctví velké naděje pro mnohé     vloženo  27/10/2017

      Duchovní vykořenění     vloženo  14/04/2015

      Vládnou nám vzpurníci, co bude následovat, až se naplní jejich doba    vloženo  16/10/2016

      Blesk od východu na západ    vloženo před r. 2008

 

 

Zpět na hlavní stránku