Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie: Světlo živých

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

,, Běda tomu, kdo hrabe pro svůj dům nekalý zisk, aby si vysoko postavil své hnízdo, a tak byl vysvobozen z moci zla "

Abakuk 2:9;

Prorok Abakuk napsal proroctví pro konkrétní situaci: ,,Zapiš vidění, zřetelně ho napiš na tabulky, aby to čtenář mohl přeběhnout zrakem. Vždyť vidění je svědkem pro určený čas, svědectvím o konci, a neselže. Ačkoliv otálí, vyčkávej na něj, neboť se jistě naplní a neopozdí se." (Abakuk 2:2,3). Tím časem je situace, kdy nějaký mocný národ, velmoc bude jednat nespravedlivě a bezohledně k jiným národům: ,,Protože jsi vyplenil mnohé národy, všechny zbylé národy vyplení tebe -- za prolitou lidskou krev a násilí spáchané na zemích, městech a všech jejich obyvatelích." (Abakuk 2:8).

Někdo namítne, že taková situace nastala už mnohokrát a má samozřejmě pravdu, ale Abakuk uvádí ještě další rozlišovací okolnost. Píše: ,, aby si vysoko postavil své hnízdo, a tak byl vysvobozen z moci zla " Je to stejná situace jakou popisuje prorok Abdijáš: ,,kdybys byl vysoko jako orel, i kdyby sis postavil hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud tě svrhnu, je Hospodinův výrok." (Abd 1:4) Až do 60 let minulého století bylo toto proroctví možné brát jako literární nadsázku, ale dnes je snaha mocných vytvořit si základny mimo zemi vyjádřena mnoha projekty, které si kladou za cíl osídlení Marsu a vytvoření základen na měsíci a na zemské orbitě. Tím by se vyhnuli důsledkům 3 světové války a byli by tak vysvobozeni z moci zla, které válka na zemi způsobí. Ale tento záměr jim nevyjde, a i kdyby se jim podařilo vybudovat mimozemské stanice, Božímu trestu neujdou.

Pro teď si stačí uvědomit, že aktuálnost Abakukova a dalších proroctví se dají určit z podobných textů, které v době napsání neměli reálné vysvětlení. Ale dohromady dávají obraz doby, v níž budou, dříve nereálné možnosti člověka, skutečností. Proto si můžeme být jisti, že se nacházíme na přelomu věků, v němž se naplní Boží proroctví daná Babylonskému králi Nebukadnesarovi ve snu o veliké soše. Ke konci se blíží věk lidských vlád. Ty mají před sebou poslední variantu, vytvořit světovou vládu, která však bude totalitní v dosud nepoznaném rozsahu. Právě proto, že člověk má prostředky, které nikdy v minulosti neměl.

Bůh nám to skrze proroky oznamuje tisíciletí dopředu. Dává nám tím možnost volby mezi ním a jeho královstvím, které vystřídá lidské vlády a mezi vzpourou proti němu vyvolanou satanem, který bude svržen z nebe a bude pronásledovat Boží lid. Jak se rozhodneš?