Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Víte to, moji milovaní bratři: Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Neboť lidským hněvem se Boží spravedlnost nevypůsobí. "

Jakub 1:19,20;

Oč snadněji se tahle rada řekne, o to obtížněji se podle ní jedná. Hněv je emoce, která když převládne nad rozumem, mívá ničivé následky. V hněvu, byť sebespravedlivějším, člověk řekne nebo udělá něco, čeho pak lituje, ale už to nemůže vzít zpět. Tak to dopadá, když jednáme bez rozmyslu. Jakub v uvedeném textu neříká jen, co nemáme dělat, ale říká současně, co nám pomůže, abychom se zbytečného hněvu vyvarovali. Říká: ,,Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, ...". Co to znamená? Naslouchání neznamená jen vnímat slova, řeč druhé strany, ale také o nich přemýšlet. A nejen o nich přemýšlet, ale i snažit se pochopit, jak jsou myšlená a ptát se v duchu i nahlas, proč jsou tak myšlená. Jednoduše řečeno, máme snažit nejdříve druhou stranu pochopit a hledat společnou řeč, vysvětlit si názorové rozdíly a teprve potom jednat. Je to jedním z projevů lásky, jak o ní píše apoštol Pavel.

,,Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.  Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží." (1 Korintským 13:4-7)

Dnes často vidíme v médiích násilné scény plné hněvu, krve a nenávisti. Také ve vztazích mezi sebou je častým jevem hádka a dokonce i násilí. Proto si musíme o to více připomínat, že existují i jiné emoce a posilovat to dobré v nás. Rozhodně to zvedne kvalitu našeho života, zlepší to vztahy s naším okolím a tím prospějeme i jim. Vždyť většina nemocí, jimiž trpí mnoho lidí, vzniká z psychických problémů, za nimiž bývají špatné mezilidské vztahy. V Bibli najdeme spoustu užitečných a praktických rad pro život. Vyplatí se každému se s Biblí seznámit.