Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

"Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti" (Kol 3:13,14)

Ježíš řekl: ,,A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn." (Mt 24:12,13) Přesně to se dnes děje. Roste bezzákonnost a vztahy mezi lidmi se zhoršují. Když lidé nevěří, mnohdy oprávněně, že se dovolají spravedlnosti, roste zloba a pocit křivdy a bezmocnosti. To vyvolává napětí a spory. V rodině, v práci, všude, kde o něco jde. Přesně jak to popsal Ježíš. Zhoršující se vztahy mezi lidmi jsou důsledkem rostoucí bezzákonnosti, kterou zcela vědomě podporují nejmocnější lidé. Jak to můžu tvrdit? Příkladů je bezpočet. Zákony zcela zřetelně nahrávají podvodníkům, korupčnímu jednání. Není divu, když ty zákony tvoří lidé k obrazu svému. Lidé, politici ve službách ještě mocnějších nad nimi.

My, kteří si říkáme křesťané, musíme zcela vědomě čelit tlaku zkaženého světa, v němž žijeme. Ne, ale tím, že budeme vynášet odsuzující soudy, protože soud patří Bohu. Naopak, snažme se neoplácet zlo, zlem (Mt 5:39). Snášejme se navzájem a odpouštějme si, jak nám radí Písmo. Uvědomme si, že i my děláme chyby a potřebujeme odpuštění. A navíc, když dokážeme konat dobro, můžeme pomoci i jiným lidem najít Boha a záchranu ,,ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích." (Mt 5:16).

Nejen, že pomůžeme sobě navzájem, abychom se mohli cítit lépe, ale jde o víc. V současnosti vrcholí doba babylonské koncepce vlády. Křesťané, když jednáme podle rad z Písma, dokazujeme, že máme Boha a Krista opravdu rádi a dokazujeme úspěšnost Boží a Kristovy koncepce vládnutí. Tím vlastně podporujeme posvěcení Božího jména a brzký příchod Božího království.


Zpět