Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet? "   Lukáš 18:7;

 

Bůh nám ukázal svou lásku, když poslal svého syna na zem, aby se narodil v lidském těle a v dospělosti, po tří a půl letém veřejném kázání, konání mocných skutků a vyučování svých učedníků, dobrovolně podstoupil smrt, aby svým životem a smrtí vykoupil pro nás naději na odpuštění hříchů a věčný život.

 

Je proto přirozené, že se Bůh zastane svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí, když kvůli takovým lidem jeho syn dal svůj život jako výkupné. Bůh nečiní nic nadarmo. Můžeme si být jistí, že se Bůh zastane těch, kdo se na něj opravdu spoléhají.

 

Projeví se to, až se vlády a mocní země, kteří se nechají oklamat tím drakem, dávným hadem, Satanem a Ďáblem a dají se vtáhnout do vzpoury proti Bohu a jeho Pomazanému (Žalm 2). Ježíš dokonce vyslovil obavu, jestli Syn člověka při svém příchodu najde víru na zemi (L 18:8)

 

Žijeme v přelomové době. Vše spěje do závěrečného dějství, v němž se každý bude muset rozhodnout, jestli půjde s Bohem lásky, kterou nám ukázal ve svém synu, nebo proti němu. Bůh udělá všechno proto, aby dal každému možnost se rozhodnout svobodně. Jeho nepřítel dělá vše proto, aby každého zbavil možnosti svobodné volby. Ještě je čas. Ježíš řekl svým učedníkům: ,,Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost". Jen tak poznáte, kde je záchrana a cesta k věčnému životu.