Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných. “ (Micheáš 5:1)

Po staletí si připomínají křesťané narození Ježíše Krista. Hebrejský prorok Micheáš ohlásil jeho narození dlouho dopředu i s určením místa narození. A nejen to. Dokonce odkryl i Ježíšův předlidský původ. Přestože je Ježíšův lidský pobyt na zemi nejdůležitější událostí v lidských dějinách, o jeho datu narození Bible žádné přesné informace nesděluje. O okolnostech a podmínkách, v nichž se Ježíš narodil, víme to, že to bylo, v už ohlášeném Betlémě, ve chlívě obklopen domácími zvířaty v jesličkách asi na seně.

Po staletí je tato radostná událost připomínaná v době zimního slunovratu, tedy v čase, kdy se Ježíš narodit nemohl, protože Ježíš byl popraven o velikonocích přibližně ve třiceti třech a půl letech života. Takže k narození Krista muselo dojít přibližně půl roku od velikonoc. O důvodech, proč Bible přesné datum Ježíšova narození neuvádí, se můžeme dohadovat. Ten nejpravděpodobnější je asi v tom, že Ježíšova mučednická smrt, mající cenu výkupného za naše životy je významnější než datum jeho narození. Jak napsal staletí před Kristem moudrý král Šalomoun „Je lepší konec jednání než jeho počátek.“ (Kazatel 7:8) Obrazně můžeme říct, že narozením Ježíše se doslova narodila naděje na odpuštění hříchů a na záchranu světa. Ježíšova oběť tuto naději potvrdila a učinila jí ´právoplatnou a reálnou.

Po staletích slavení Ježíšova narození se z této tradice téměř vytratil její původní smysl. Místo připomínky narození původce radostné naděje se vánoce pro mnohé lidi stali svátkem obžerství a obdarovávání blízkých, bez uvědomění si původního smyslu svátku a bez víry v jeho naplnění. Není nic špatného na obdarovávání druhých. Naopak, ale to nebyl původní, ani hlavní význam Ježíšova narození ani svátku, který jej má připomínat. Z vánoc se stalo něco úplně jiného, než bylo původně. Postupně se z připomínky Kristova narození a jeho významu vytratil duchovní rozměr celého příběhu. Místo, aby lidé přemýšleli o Ježíšově odkazu, koukají na pohádky, které zasazují Ježíšův příběh a jeho odkaz do říše pohádek a nereálnosti.

Ačkoliv se Ježíšovo narození neslaví ve správném čase, využij této příležitosti k zamyšlení o naději, kterou nám Ježíš přinesl a raduj se nejen z dárků od svých blízkých, ale i z naděje, kterou Ježíš přinesl i Tobě. Dárky pod stromečkem jsou od našich blízkých a přátel, ale Ježíšek nám všem nadělil dar ze všech darů největší. Vykoupil nám naději na lepší a trvalý život.