Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie: Světlo živých

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

Bůh pokoje brzo srazí Satana pod vaše nohy. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. (Římanům 16:20)

Máš pocit, že se svět zbláznil? Že někdo vážně usiluje o vyvolání velké války? Že naši volení vládci ztrácí rozum? Že se naše civilizace sune k zániku nebo alespoň do katastrofy nepředvídatelných rozměrů? Pak nejsi sám. Nespokojenost, byť nemusí mít hluboké filozofické důvody, vzrůstá. I přes velikou mediální propagandu, která má odvádět pozornost od důležitých a nebezpečných událostí a témat s nimi spojených. Lidé cítí, že se svět rychle mění a někteří pátrají po tom, kam směřuje a jaké jsou důvody, či úmysly těch, kdo ty změny vyvolávají a podporují.

Původcem všeho, čeho se lidé obávají, možných válek, rostoucího sociálního napětí, přílivu migrantů se zvyky, náboženstvím a úmysly, které nejsou slučitelné s pokojným soužitím s původním obyvatelstvem, není Bůh, ani lidská hloupost nebo snad chamtivost, či touha po větší moci atd.

Bible jasně odhaluje, že tím původcem je Boží odpůrce, satan. V nebi skrytě naším očím se vede dlouholetý spor, který vyvrcholí válkou v nebi. Píše o tom apoštol Jan v proroctví, které dostal od Ježíše Krista, jenž byl zabit, vzkříšen a vzat do nebe k Otci. Když bylo Janovi bezmála sto let, předal mu Ježíš vidění (apokalypsis) o tom, co se stane na přelomu věků. Mimo jiné Jan popisuje válku v nebi. A při tom odhaluje i původce všech našich problémů: „A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“ Zjevení 12:9;

Než k tomu dojde a i nějakou dobu potom, budou se na zemi poměry zhoršovat. Není to však známka, že se blíží konec světa nebo lidstva, ale je to známka blížícího se konce satanova špatného vlivu na vývoj lidstva. Nakonec, jak píše apoštol Pavel, bude satan uvězněn, aby nemohl škodit, a bude podroben Boží vládě, v niž budou lidé, svatí Nejvyššího.

Vše, co se dnes děje je v Bibli předpovězeno. To zlé i to dobré. Chceš-li se dovědět více, čti Bibli a přemýšlej o tom, co čteš. Na těchto stránkách najdeš výsledky našeho dlouholetého zkoumání Bible. Budeme rádi, když v nich najdeš užitečné informace nebo dokonce odpovědi na své otázky.