Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie: Světlo živých

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

Avšak toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, vidíme pro utrpení smrti ověnčeného slávou a ctí; tak z milosti Boží za každého okusil smrti. “(Židům 2:9)

Většina národů ctí a připomíná si své hrdiny, kteří pro svou zem položili život ve válce nebo zachránili s nasazením života jiné životy. Sebeobětování pro druhé je prostě považované za ušlechtilou vlastnost, kterou se zatím neodvažují zpochybňovat ani ti, kdo plánovitě likvidují základy přirozeného řádu hodnot, na nichž jsme vyrostli a za něž naši předkové bojovali, umírali, jichž si vážili, a proto se snažili, aby je uchovali pro své potomky. A my si některé z nich připomínáme a s nimi i ty hodnoty, přirozený Boží řád. V minulosti našich rodin i národů jsou samozřejmě i chvíle a události, na něž bychom raději zapomněli, ale to více bychom měli připomínat ty historické chvíle a činy na něž můžeme být právem hrdí.

Proto si připomínáme i ušlechtilý čin Božího syna Ježíše Krista. Jeho smrt je výjimečná tím, že může zachránit a vykoupit ze smrti každého člověka, bez ohledu na rasu, národ, jazyk a kmen. I dnes po dvou tisíci letech má živou sílu a platnost, neboť Ježíš zemřel a byl vzkříšen jako první z lidí, aby mohl zachránit všechny, kdo v něj věří a vytrvale očekávají na jeho příchod.

Ježíš sám to řekl Martě, které zemřel její bratr, Lazar: „Marta mu řekla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí řekl: „ Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, jistě nezemře na věčnost. Věříš tomu? “ Řekla mu: „Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.““ Jan 11:24-27; Ježíš věděl, že má moc vykoupit každého člověka ´, který v něj skutečně a upřímně věří. Platí to i po jeho odchodu k Otci do nebe, protože síla a význam jeho obětí stále zůstává v platnosti. Pro ty, kdo zemřeli, platí, že to není navždy, neboť takový člověk „jistě nezemře na věčnost“.

Neodmítejme proto slova o záchraně, Ježíšovo evangelium. Nikdo jiný Ti nic lepšího a spolehlivějšího nemůže nabídnout. Bůh ani jeho Syn nemůže totiž lhát. Připomínejme tuto naději sobě i těm, kteří si váží ušlechtilých činů svých předků a jsou schopni ocenit a vážit si ušlechtilého činu Ježíše Krista.