Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

A žádné stvoření není před ním skryté; před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté . “ ( Židům 4:13)Jeden z nejhezčích veršů krále Šalomouna je jeho otcovská domluva mladíkovi: „ Raduj se, mládenče, ve svém dětství a ať tě tvé srdce oblažuje ve dnech tvého jinošství, choď cestami svého srdce a za tím co vidí tvé oči. Ale věz, že za všechny tyto věci tě Bůh přivede k soudu. Odstraň ze svého srdce vztek a ze svého těla odveď, co je zlé, neboť dětství a úsvit je marnost. “ Kazatel 11:9,10, v němž mu připomíná, že všechno, co koná, bude Bůh jednou soudit. To znamená, že Bůh ví o všem, co děláme, ať tak činíme veřejně nebo skrytě. A nejde jen o činy, ale Bůh zná i naše úmysly.

Říká to Bůh sám prostřednictvím svých služebníků. Například skrze žalmistu ( 7:10 ), nebo proroka Jeremiáše ( 17:10 ) „ Já, Hospodin, zkoumám srdce a zkouším ledví, abych každému dal podle jeho cest, podle ovoce jeho činů .

Jedním z důvodů, proč se dnes lidé chovají stále cyničtěji, bezohledněji a politici jednají téměř bez zábran proti zájmům svých voličů je i pocit, že se nemusí zodpovídat nikomu spravedlivému, který je mocnější, než jsou oni. Platí to i pro mnoho mladých lidi.

Proč nezní silný varovný hlas duchovních autorit církví. Ti mají varovat a vysvětlovat, že tady nejsme sami, ale jsme dílo Stvořitele, který ví o všem, co se děje a nechává kvůli spravedlnosti i kvůli šanci na záchranu před jeho hněvem čas, aby každý měl šanci uvědomit si, že nic nikdo neudělá dobého ani špatného, aniž by za to před ním nenesl odpovědnost. Proč to Bůh neřekne lidem sám?

Ale on to nechal zapsat pro všechny lidi do Bible, která je nejpřekládanější knihou na světě. Ježíš v podobenství o pšenici a pleveli vysvětluje, že všechno dobré i špatné musí dozrát, jako rostliny na poli, kterým je tento svět. Až nastane čas žně, a ten je hodně blízko, odmění každého podle ovoce jeho činů. Boží odpůrce klame lidstvo, když všemi možnými způsoby odvrací pozornost lidí od Boha a jeho nabídky na záchranu a věčného života. Nezatvrzuj proto své srdce před tím, co píše Bible a vydej se cestou života, ne cestou záhuby.