Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

"Milovaní, nevěřte každému vnuknutí (duchu), nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa." (1J 4:1)

 

Možná sami znáte konkrétní jedince, kteří prohlašují, že mají vnuknutí od Boha. V prvním století v křesťanských sborech bylo mnoho bratrů a nejspíš i sester, které měli dary Svatého Ducha. Přesto už tehdy hrozilo nebezpečí, že ne každé vnuknutí je od Boha. Proto musel apoštol Jan dát vodítko jak poznat, které vnuknutí je od Boha. Je to zdánlivě prosté. ,, Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše Krista, který přišel v těle, z Boha není. Naopak je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který nyní již je na světě. " Jistě si všimnete tří velmi důležitých informací. První se týká svědectví Ježíšovi. Přesněji jeho obsahu. O čem je vnuknutí? Písmo nás přímo nabádá, abychom nepřijímali nic bez přemýšlení. To platí stále. Jestliže vnuknutí nevede k pravdivému svědectví Ježíšovi, můžeme sebe i jiné vystavit nebezpečí, že uvěříme klamavému vnuknutí.

Druhá informace se týká autorství vnuknutí. Vnuknutí nemusí vždycky být jen od Boha nebo Ježíše, ale i od jejich protivníka. A nemusí být jednoduché to rozpoznat. Například ap. Pavel říká: ,, Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! " V současnosti se objevilo mnoho různých duchovních učitelů a směrů, které popírají Krista nebo ho prostě ignorují, jako by záchrana na něm nezávisela. Nabízejí jiné cesty. Kvůli nim Ježíš řekl, kdo není s námi, je proti nám.

A to je třetí informace, kterou text přináší. Říká, že falešná prorokování budou hrozit i při příchodu antikrista, jehož duch byl ve světě už za života raných křesťanů. To znamená, že výzva k opatrnosti a přemýšlení o všem, co se k nám dostane jako Boží slovo nebo duch je stále aktuální a nejspíš ještě více než kdykoliv před tím.


Zpět