Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie: Světlo živých

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

"Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno..." (Mt 6:9)

Otčenáš je nejznámější a pravděpodobně i nejstarší křesťanská modlitba. Ježíš nám tuto modlitbu předal, abychom se nemodlili naprázdno. Je proto dobře, když se nad obsahem této modlitby zamyslíme. V modlitbě oslovujeme Boha a Otce našeho Pána Ježíše "Otče náš, jenž jsi v nebesích,...". Hlásíme se k Bohu jako Otci, což není ani formální nebo jen citové vyjádření našeho vztahu k Bohu. Otcovství a synovství byl vždy velmi důležitý právní vztah. Zejména kvůli dědictví. Všichni jsme například zdědili po svých prarodičích důsledek jejich provinění, smrt. Tím, že naším Otcem se stal Bůh, přijímáme i právně jeho dědictví, které slíbil nejdříve Abrahámovi a jeho potomkům. K Bohu jako Otci se hlásí i Židé (J 8:41). To platí i o dědictví v Božím království. I proto je titul Bůh - Otec natolik důležitý, že ho nemá podle Ježíše na zemi brát na sebe žádný člověk (Mt 23:9).

Oslovení "Otče náš" je zároveň zavazující. Měli bychom svým životem dávat najevo, že se chceme podobat svému otci jako Ježíš. Zároveň se můžeme spolehnout na jeho podporu. "Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!" (Mt 7:11)

Proč se máme modlit za posvěcení Božího jména? V Biblickém slovníku A. Novotného se píše: "Modlí-li se křesťan podle Ježíšova návodu 'Posvěť se jméno tvé', prosí za to, aby Bůh... svou svatost zjevil nyní ve věřících a jednou při posledním soudu." Tento výklad je pravdivý, ale ne úplný. Druhý, neméně důležitý význam posvěcení Božího jména souvisí se sporem v nebesích. Spor, jehož výsledek má pro nás mimořádný význam - spor mezi Bohem a jeho odpůrcem satanem. Boží svatost je jednou ze sporných otázek. Také Ježíš velmi pomohl v tomto sporu, protože prokázal, že člověk byl stvořený správně a až následně byl poškozený. Více se dočtete ve 13 a 14 kap. "Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible". (viz.: naše stránky)


Zpět