Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

"Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno..." (Mt 6:9)

Otčenáš je nejznámější a pravděpodobně i nejstarší křesťanská modlitba. Ježíš nám tuto modlitbu předal, abychom se nemodlili naprázdno. Je proto dobře, když se nad obsahem této modlitby zamyslíme. V modlitbě oslovujeme Boha a Otce našeho Pána Ježíše "Otče náš, jenž jsi v nebesích,...". Hlásíme se k Bohu jako Otci, což není ani formální nebo jen citové vyjádření našeho vztahu k Bohu. Otcovství a synovství byl vždy velmi důležitý právní vztah. Zejména kvůli dědictví. Všichni jsme například zdědili po svých prarodičích důsledek jejich provinění, smrt. Tím, že naším Otcem se stal Bůh, přijímáme i právně jeho dědictví, které slíbil nejdříve Abrahámovi a jeho potomkům. K Bohu jako Otci se hlásí i Židé (J 8:41). To platí i o dědictví v Božím království. I proto je titul Bůh - Otec natolik důležitý, že ho nemá podle Ježíše na zemi brát na sebe žádný člověk (Mt 23:9).

Oslovení "Otče náš" je zároveň zavazující. Měli bychom svým životem dávat najevo, že se chceme podobat svému otci jako Ježíš. Zároveň se můžeme spolehnout na jeho podporu. "Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!" (Mt 7:11)

Proč se máme modlit za posvěcení Božího jména? V Biblickém slovníku A. Novotného se píše: "Modlí-li se křesťan podle Ježíšova návodu 'Posvěť se jméno tvé', prosí za to, aby Bůh... svou svatost zjevil nyní ve věřících a jednou při posledním soudu." Tento výklad je pravdivý, ale ne úplný. Druhý, neméně důležitý význam posvěcení Božího jména souvisí se sporem v nebesích. Spor, jehož výsledek má pro nás mimořádný význam - spor mezi Bohem a jeho odpůrcem satanem. Boží svatost je jednou ze sporných otázek. Také Ježíš velmi pomohl v tomto sporu, protože prokázal, že člověk byl stvořený správně a až následně byl poškozený. Více se dočtete ve 13 a 14 kap. "Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible". (viz.: naše stránky)


Zpět