Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Pro hlupáka se nehodí přepych, tím méně, aby otrok vládl nad knížaty. "

Přísloví 19:10;

 

Knížata byla v nejstarších dobách vybírána podle autority a úcty, kterou si dokázali získat. Byli to vážení muži. Dědičně se titul kníže stal, až později. Jestliže se dědičně stal knížetem potomek, který neměl panovnické vlastnosti, ale naopak, bylo to pro národ většinou dost špatné. Otrok je zvyklý sloužit vyšší moci, nikoliv vládnout ve prospěch všech.

Před nástupem demokratických režimů vládla šlechta. Králové a knížata  byli nejen dobří, ale i špatní. Jestliže vládnul osvícený panovník, byl to obvykle čas prosperity a vzestupu národa. V demokratickém systému se dostávají k moci volení politici. Ti musí přesvědčit voliče o svých kvalitách, takže by měli být vybíráni ti nejlepší z nejlepších.

Skutečnost je však jiná. K moci se dostávají politici často s pomocí mecenášů, kteří za svou podporu vyžadují protislužby. Ti doopravdy vládnou. Nejeden politik, který se chtěl těmto skrytým vládcům vzepřít, poznal, jak jsou nebezpeční. Většinou se podřídí. A výsledkem je stav společnosti, kde politici s duší otroka slouží skutečným mocným. Nikoliv lidem, kteří je zvolili. Kdo jsou ti skuteční mocní? Není nutné je jmenovat konkrétně. Důležité je ovoce jejich panování. Výsledky, které jsou vidět. Proč politici vydávají mnoho rozhodnutí a nařízení, které běžnému občanu ztěžují život a někdy ho téměř ohrožují. Jako v případě protiepidemických opatření. Nikdo asi přesně nespočítá a nezveřejní, kolik lidských životů bylo ohrožené nejen samotným virem, ale také izolací starých lidí v domovech důchodců a odtržením od svých blízkých? Kolik drobných podniků, živnostníků zkrachovalo během ekonomické uzávěry? Nikdo nespočítá, jaké důsledky pro vzdělání a výchovu dětí bude mít nedostatečná distanční výuka. Co je vidět za těmi opatřeními? Dobrý úmysl ochránit lidi před nebezpečnou chorobou nebo zneužití situace k realizaci jiných záměrů, bez ohledu na následky pro většinu lidí?

Bůh svěřuje vládu lidem proto, aby se starali o pořádek, spravedlnost a bezpečnost národů. K tomu jim Bůh propůjčuje moc. Dnes žijeme v epoše lidských vlád, kterým Bůh dovolil, aby si vytvořili světovou vládu, podle vlastní koncepce. Tomuto záměru slouží dnešní politici v roli otroků.

Jedinou reálnou alternativou k současnému vývoji je Boží království, které vystřídá lidské vlády, které se vzbouří proti Bohu a jeho Pomazanému (2. Žalm). Bůh nabídl všem lidem naději na život v jeho království. Jeho vláda zaručeně bude spravedlivá a nebudou se střídat špatní a dobří vládci, protože nebudou umírat. Mezi hlavní cíle Božího království patří i přivést lidstvo zpět k Bohu, odstranit smrt a vrátit nám všem možnost žít věčně. Tohle není v možnostech ani úmyslech žádné lidské vlády. Ty slouží jen těm mocnějším a dobro všech ostatních jim na srdci neleží.