Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie: Světlo živých

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

,,O dvě věci tě prosím;...Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství!" (Přísloví 30:7,8)

A text pokračuje zajímavým zdůvodněním: ,,Opatřuj mě dostatečně chlebem, tak abych nasycen neselhal a neřekl: 'Kdo je JHVH (Hospodin)' ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha." Život nám i našim předkům přináší a přinášel mnohé zkoušky. Ne vždycky máme dostatek síly nebo moudrosti, či vytrvalosti abychom obstáli. Zejména dnes, kdy se blíží den vzpoury proti Bohu, o němž píší starozákonní proroci i apoštolové (Da 11:36;  2Te 2:3,4) je důležité myslet na to, abychom život a vše v něm brali s pokorou a nenechali se ošálit ani klamnými sobeckými představami o tom, co je důležité, které v nás mají probouzet reklamy a masmédia vůbec.

Výše uvedené verše jsou výborným příkladem moudrosti a pokory. Je to vlastně část přísloví 30 kapitoly, které je celé o pokoře. K tomu snad už stačí jen dodat ,,Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost."Zpět