,, Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Nechte je! Slepí jsou vůdci slepých. Jestliže slepý vede slepého, oba spadnou do jámy. "

Matouš 15:13,14;

Učitelé zákona a farizeové často obviňovali Ježíše z porušování zákona, ale Ježíš je vždy usvědčil z toho, že zákon překrucují, naopak jejich požadavky na dodržování zákona jdou proti duchu a smyslu zákona. Jestliže se tohle dělo v době Ježíšově, proč by se totéž projevovat i v křesťanské historii a současnosti? Duchovní i morální a mravní úpadek křesťanských národů ukazuje, že Ježíšova slova o slepých vůdcích jsou stále platná. Společenské procesy, které daly do pohybu mocní, kteří skutečně řídí západní civilizaci, jdou už otevřeně proti přirozenému Božímu řádu. Všichni to pozorujeme, ale mnoho z nás neví, proč se to děje. I lidé, kteří upřímně hledají způsob, jak tento vývoj zastavit, neví často, proti čemu doopravdy stojí a vzdorují. A křesťanští duchovní, až na nemnohé výjimky, mlčí. Nemají odvahu se ozvat nebo jsou duchovně slepí, jako ti farizeové a učitelé zákona v době Ježíšova života na zemi. Dávají přednost církevním a světským naukám a předpisům před Božím slovem.

A jsou ještě i tací, kteří nazvou heretikem každého, kdo přijde s novým biblickým objevem, poznatkem, který jen trochu mění pohled na danou věc, než dovolují oficiální církevní nauky a podporované názory. A většinou tak učiní bez důkazů nebo použijí jako důkaz právě to co nový poznatek zpochybňuje.

Z Ježíšových slov je vidět, že nejde o nic nového. Dělo se to v minulosti i dnes. Proto Ježíš řekl výše uvedená slova: ,, Slepí jsou vůdci slepých. Jestliže slepý vede slepého, oba spadnou do jámy. " Je to zároveň varování pro nás, abychom nepřehlíželi rozpory mezi některými církevními naukami a skutečností, kterou žijeme. Měli bychom si klást otázky, proč se v takovém měřítku a síle propaguje a podporuje LGBT ideologie a zvrácené jednání. Měli bychom se ptát proč byla vyvolaná (dnes už je jasné, že záměrně) migrační vlna lidí z úplně jiného prostředí, jiné kultury i náboženství. Proč bylo onemocnění covid -19 řešeno způsobem a rozsahu, který nemá ve známé historii obdobu? A proč současné západní vlády ženou své národy do šíleně vypadající krize i s rizikem vzniku velkého válečného konfliktu?

Stále více lidí je znepokojeno i proto, že prakticky ze všech stran přicházejí poplašné zprávy a někdy až hrůzu nahánějící zvěsti. V tom se neliší média z žádného tábora. Jedni straší zprava, druzí zleva. Navenek se napadají a rozdělují na mainstream a konspirační média, ale v konečném důsledku žádný z nich nedává důvěryhodné řešení. Jedni očividně lžou a obelhávají vlastní voliče, druzí cosi naznačují, přinášejí informace usvědčující ty první ze lží, ale sami neví, proč se to všechno děje a tímto tempem.

Ve skutečnosti je mnoho slepých vůdců, ať jsou z jakéhokoliv tábora. Bible nám nabízí časem prověřenou Boží moudrost. A hlavně poselství naděje, slovo Boha, který nemůže lhát, že každé zlo bude usvědčeno a potrestáno. Podle Boží spravedlnosti. Bůh pro nás nechal zapsat mnoho informací, ať už formou podobenství, proroctví nebo příběhů a hlavně nechal zapsat cestu člověka od začátku, až do příchodu Božího království, abychom měli možnost znát počátek a příčiny, které způsobují, že se lidstvo ocitá ve velkých těžkostech i přes obrovský vědeckotechnický pokrok.

Na těchto stránkách najde pozorný a nezaujatý čtenář mnoho informací, které osvětlují současnost a blízkou budoucnost. Jsou to výsledky více než čtyři desetiletí trvající biblické studijní práce. Studie a články mají jedinečný pohled na Boží slovo a jedinečný způsob práce s ním. Boží slovo je tu pro ty, kdo nechtějí být slepými.