Популяризация первых результатов научного изучения Библии

Написал для коллектива авторов: Карел Валента

Copyright ©2000


Pпредисловие
1.část - Je Bible skutečně Božím slovem?
2.část - Jak zkoumat obsah Bible
3.část - Člověk, svobodná bytost
4.část - Bůh
5.část - Boží království
6.část - Dědičný hřích
7.část - Náprava (obnova)
8.část - Boží lid
9.část - Poslání božího lidu a jeho aktuální situace
10.část - Syn Člověka
11.část - Chrám
12.část - Lidská bytost, její vývoj, výchova a dovršení nápravy
13.část - Počátek sporu a vznik satana
14.část - Řešení sporných otázek a vývoj satana
15.část - Příchod syna člověka
16.část - Rozpad hierarchické společnosti
17.část - Ježíš Kristus
18.část - Vzkříšení Ježíše Krista a biblické zázraky
Epilog