Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Světlo svítí ve tmě a tma jej nepohltila
18.6.2024

Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Cesta člověka od Edenu do času obnovy

Tato kniha je volným pokračováním knihy "Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible", jež vyšla v roce 2000 a kterou naleznete i zde na těchto stránkách

Kniha "Cesta člověka od Edenu do času obnovy" je vydávaná po částech, jak jsou postupně dokončované. Každá část bude věnovaná samostatnému okruhu témat. Všechny části dohromady pak vytvoří ucelený obraz biblického poselství, jak jej v současnosti známe.

Postupně se dozvíte, co se stalo na počátku. Jak Bůh v průběhu času už několikrát zabránil zániku lidstva. Dozvíte se o sporu, který vyvolal Boží odpůrce v nebi a jak se promítá zde na zemi. Jakou roli má naše svobodná vůle a svobodná volba v Božím plánu záchrany. Dozvíte se v jakém věku žijeme a o vlastnostech a cílech lidských vlád, které srovnáme s vlastnostmi a cíli Boží vlády. Ve třetí části se budeme zabývat biblickými proroctvími, která se plní v současnosti a musí se splnit v blízké budoucnosti. Ve čtvrté části se budeme zabývat novou, třetí smlouvou, která bude platit pro celé lidstvo. Dozvíte se více podrobností o jednom cíli této smlouvy, o obnově země podle původního Božího plánu.

S podporou přátel jí napsal František Mladějovský

Copyright ©2020 T.B.From


Cesta člověka od Edenu do času obnovy, část 1.
Cesta člověka od Edenu do času obnovy, část 2.
Můžete stáhnout v pdf souboru zde:
Cesta_cloveka_od_Edenu_cast_1_final.pdf
Cesta_cloveka_od_Edenu_cast_2_final.pdf vloženo 26.10.2020