Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Světlo svítí ve tmě a tma jej nepohltila
18.6.2024

Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Přednášky z Památných slavností

Tyto materiály jsou výsledkem naší badatelské činnosti a byly předmětem veřejných přednášek na našich Památných slavnostech konaných jedenkrát za rok. Některé - po úpravě - jsou uveřejněny v Kontextových studiích.

Název přednáškyPopisDatum
Večeře Páně"Jak slavili večeři Páně raní křesťané, variabilita její podoby,čtvrtý kalich2020
Z čeho žije naše víra a naděje?"Síla naší víry a naděje vychází z živého vztahu s Bohem a jeho synem2020
Ježíš přijde k záchraně"Kristus, když byl jednou obětován, podruhé se bez hříchu ukáže k záchraně, kteří ho očekávají.2019
Světlo živýchZvolte si světlo, ne tmu2018
Zvol si životJežíšova oběť brána k životu2017
Závažné odhaleníZávažné odhalení v biblických proroctvích2016
Druhý příchod J.K.Druhý příchod Syna člověka (Ježíše Krista)2016
Duchovní vykořeněníDuchovní vykořenění křesťanských národů a obnova křesťanských hodnot2015
Bible a válkyKřesťanství versus Islám2015
Neděje na život a proroctvíČlověk není stvořen pro pomíjivost a Proroctví ve světle naděje2014
Vláda člověka nad člověkemHistorie vlády člověka nad člověkem2014
Ježíš Kristus jako zdroj životaJežíš je život a život je světlo lidí2013
Globalizace a světová vládaBoží záměr versus současné lidské snahy2013
Boží královstvíHledejme Boží království a jeho spravedlnost2012
Biblická ekonomieBuď se budeme chovat křesťansky, nebo přijde totální kolaps společnosti2012
Bděme a střežme naše srdceV jakém čase žijeme? Jak dlouho ještě budeme čekat a na co vlastně? Jak máme zůstat bdělí?2011
Napodování J.K. za "času klidu"Odkaz Ježíš Kristus křesťanům a čemu se nás snažil prostřednictvím svého života naučit2011
Naděje nevede ke zklamáníZamyšlení nad křesťanskými nadějemi v dnešní době2010
Svědectví JežíšoviSvědectví Ježíšovi a Ježíšovo svědectví2010
Světové událostiSoučasné světové události v Biblickém kontextu2009
Je lidstvo vychovatelné?Vychovatelnost a její průběh v dějinách lidstva2008
O Božím královstvíJaké Boží království si představujeme?2008
Výkupní oběť Ježíše KristaVýkupní oběť Ježíše Krista - Biblická analýza2007
Kdo je křesťanem?Kdo je pravým či pravdivým křesťanem?2007
Duchovní lenostDuchovní lenost - překážka Boží výchovy2006
Duchovní růstDuchovní růst v dnešní době2005
Od Kalichu ke KalichuBoží smlouvy prostřednictvím Krista2004
Kdy Bůh vstupuje do života lidí?Boží zásahy do života lidí v průběhu dějin2004
Co nás posiluje?Jak se chovat v kritických situacích2003
Utrpení Ježíše KristaOsobní význam oběti Ježíše Krista2003
Očekávání příchodu Božích synů”Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů”2002
Světové událostiSvětové události a Biblická proroctví2002
VíraAnalýza pojmu víra2001
MystikaAnalýza pojmu mystika2001
Proste a bude vám dánoAnalýza pojmu prosba2001
NadějeAnalýza pojmu naděje2001