Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Úvahy

 

Aktualizované 13.3.2023

Naše práce není čistě studijní. Některá křesťanská témata je vhodnější pojmout jako úvahu, zamyšlení. Zvláště témata týkající se života a vztahů. Zahrnujeme sem i články, které nejsou čistě studijním materiálem. Staví se v nich sice na biblických argumentech, ale neslouží přednostně ke studijní práci, ale spíše k zamyšlení nebo povzbuzení. Zde je možnost pro každého našeho čtenáře, aby přispěl svou úvahou. Pokud nebude odporovat Duchu Bible.

Obsah:

        Zlo je nutné přemáhat dobrem    vloženo  15/8/2023

        Co je za všemi změnami a událostmi? Kam směřují?    vloženo  31/3/2023

        Nejvýznamnější křesťanský svátek     vloženo  23/4/2023

        Angažovanost křesťanů v dnešním světě    vloženo  13/3/2023

        Kdo má budoucnost    vloženo  23/1/2023

       Zamyšlení nad rokem 2022    vloženo  25/12/2022

       S Bohem nebo bez něj    vloženo  8/12/2022

       Dnešní Kainové a Ábelové    vloženo  22/8/2022

       Vzkříšení    vloženo  31/7/2022

       Duch Svatý    vloženo  21/2/2022

       Svědomí    vloženo  21/2/2022

       Svědomí    vloženo  21/2/2022

       Pokoj lidem    vloženo  4/1/2022

       Člověk je stvořen pro život    vloženo  4/1/2022

       Je reálná alternativa k vznikající světové totalitě?    vloženo  7/12/2020

       Otazka_na_níž_musíme_odpovědět    vloženo  26/10/2020

       Chceme skutečně Boží království    vloženo  6/12/2020

       Orli a supi, komentář k Matoušovi 24:28    vloženo  8/11/2020

      Blahoslavení chudí duchem     vloženo  13/10/2020

      Žena je mužův protěšek, pomoc jemu rovná     vloženo  27/7/2020

      Adamův první problém     vloženo  9/7/2020

      Vzpoura mocných     vloženo  15/6/2020

      Epidemie v biblickém kontextu     vloženo  18/3/2020

       Záchrana křesťanů milosrdenstvím    vloženo před r. 2008

      Velký zástup, proroctví velké naděje pro mnohé     vloženo  27/10/2017

      Duchovní vykořenění     vloženo  14/04/2015

      Vládnou nám vzpurníci, co bude následovat, až se naplní jejich doba    vloženo  16/10/2016

      Blesk od východu na západ    vloženo před r. 2008

 

 

Zpět na hlavní stránku