Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Tato kniha nyní vyšla i v tištěné podobě, máte-li o ní zájem, napište nám zprávu (viz. nabídka na hlavní stránce) se svojí adresou a požadovaným počtem kusů. Knihu vám pošleme na dobírku. Cena za kus je 100,- kč včetně poštovného.

Nebo si ji můžete stáhnout jako E-Book zde:
Populi.docx Populi.pdf Populi.epub Populi.mobi

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible

Za kolektiv autorů sepsal: Karel Valenta

Copyright ©2000 T.B.From


Předmluva
1.část - Je Bible skutečně Božím slovem?
2.část - Jak zkoumat obsah Bible
3.část - Člověk, svobodná bytost
4.část - Bůh
5.část - Boží království
6.část - Dědičný hřích
7.část - Náprava (obnova)
8.část - Boží lid
9.část - Poslání božího lidu a jeho aktuální situace
10.část - Syn Člověka
11.část - Chrám
12.část - Lidská bytost, její vývoj, výchova a dovršení nápravy
13.část - Počátek sporu a vznik satana
14.část - Řešení sporných otázek a vývoj satana
15.část - Příchod syna člověka
16.část - Rozpad hierarchické společnosti
17.část - Ježíš Kristus
18.část - Vzkříšení Ježíše Krista a biblické zázraky
Epilog