Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Kontextové studie

Tyto materiály jsou výsledkem naší badatelské činnosti. Jedná se pouze o výběr materiálů, které jsme se rozhodli takto uveřejnit na Internetu. Hodláme tuto knihovnu postupně rozšiřovat o další texty.

Název studiePopisDatum
BůhKdo je to Bůh - Biblická analýza07/2002
Základní Boží vlastnostiMoc, Spravedlnost, Moudrost a Láska07/2002
JHVHCo znamená? - (aktualizovaná studie z r.1996)12/2015
DuchAnalýza významu slova01/2002
Duchovní bytostiSerafové, Cherubové, Andělé08/2002
Příběh Kaina a Ábela je počátek dělení lidstva na potomstvo ženy a hadaPříběh Kaina a Ábela08/2022
Spor o JobaSpor o Joba vedený v nebi01/2018
Svatá trojiceOtec, Syn a Duch svatý09/2005
Vývoj satanaVznik a vývoj cheruba, který se stal satanem07/2002
Osobnost J.K.Osobnost Ježíše Krista01/2002
Podobenství J.K.Výklad podobenství Ježíše Krista04/2003
Předlidský život J.K.Jak mohl Ježíš Kristus žít dříve u Otce a jak se stal člověkem02/2004
Jan KřtitelOsobnost Jana Křtitele a jeho význam09/2003
Sporná otázkaŘešení sporné otázky v nebesích11/2002
PředurčeníMožnost volby osudu a predestinace12/2013
Lidská nedokonalostMusí být Boží služebníci dokonalí?02/2004
VzkříšeníJak bude provedeno11/2004
JK a MichaelJe Ježíš Kristus a Michael jedna bytost?02/2016
IzraelKdo je Izrael a jak se vyvíjí?01/2013
Náboženství a vědaVědecký přístup a studium Bible01/2002
MystikaMystika a její funkce ve druhé smlouvě01/2002
Lidstvo na rozcestíZákladní filozofické úvahy a definice01/2002
Věci na počátkuRozbor událostí popisovaných v 1. knize Mojžíšově - Genesis07/2002
Zjevení kap. 2 a 3Biblická analýza kapitol 2 a 3 knihy Zjevení (Dopisy sborům)11/2008
Rok 1914Bylo Boží království zřízeno v roce 1914 ?06/2016
144000Biblická analýza čísla 144000 z knihy Zjevení01/2008
24 staršíchTotožnost 24 starších (presbyteros)10/2014
BeránekBiblická analýza pojmu "beránek"12/2010
GehenaBiblická analýza03/2009
Smilstvo a cizoložstvíBiblický význam těchto slov03/2004
Událost, která změní světBůh zasahuje v pravý čas. Jeden takový Boží zásah se blíží s rostoucí pýchou a aroganí vlád.09/2014
Podobenství o deseti pannáchZamyšlení nad podobenstvím o deseti pannách06/2013