Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Otázky a Odpovědi

V této sekci budeme průběžně uveřejňovat otázky, které od vás dostáváme včetně našich odpovědí.
(Pro přehlednost jsou některé redakčně kráceny či upraveny. Smysl textu se tím však nemění.)

Otázky jsou tučně kurzívou. Naše odpověď vždy následuje za otázkou běžným textem

Otázky jsou tématicky členěny dle následujícího seznamu námětů:


APOKRYFY 
BIBLE 
BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ 
BŮH 
CÍRKVE 
DUCHOVNÍ BYTOSTI 
HEBREJCI
Je Ježíš a Michael tatáž osoba?
KŘEST 
KRISTUS 
MODLITBA
MYSTIKA
O NÁS 
PROROCTVÍ 
SABAT 
SATAN
SMILSTVO
SMLOUVY
SNY (ZJEVENÍ) 
VÍRA
VZKŘÍŠENÍ
ZÁZRAKY
ZVÍŘATA