Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Světlo svítí ve tmě a tma jej nepohltila
18.6.2024

Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Kdo věří v Syna, má věčný život; Neboť ještě velmi, velmi krátký čas, a ten, který má přijít, přijde a nebude otálet; ... Světlo spravedlivých bude jasně zářit, avšak lampa ničemů zhasne."

-          Ptáš se, co se dnes děje?, Hledáš příčiny našich problémů, spravedlnost, cestu k záchraně a zajímají Tě biblická proroctví?

-         - Naše články, studie a úvahy jsou určené všem lidem, kteří se upřímně ptají a poctivě hledají odpovědi.

Můžeme, už s jistotou říct, že žijeme přelomovém čase. Bible poskytuje spolehlivé a pravdivé informace, umožňující čtenáři pochopit, co se dnes děje a zároveň nabízí reálnou naději na záchranu, a vodítko pro nalezení cesty k trvalému životu. Je to naděje založená na Boží spravedlnosti, milosrdenství a moudrosti, ukázaná nám prostřednictvím Ježíše Krista.

Mnohé z toho, co dnes prožíváme, má hluboké kořeny v minulosti. I Bible má počátek v dávné minulosti a vydává svědectví o dávných událostech a příčinách, které mají vliv i na současnost. Více se dočtete na těchto stránkách.

Nejsme členy žádné církve. Snažíme se poznávat Boží slovo, nezaujatě. Na těchto stránkách najdete výsledky naší mnohaleté studijní práce.

Vaši bratři a sestry, služebníci Boží       (viz.: "Kdo jsme") 
Jedinečný výklad prorockého snu Babylónského krále.

Po redakční úpravě

Ke stažení zde
28.12.2022

Biblické proroctví o současnosti i blízké budoucnosti, pro Boží lid!

22.5.2022    Velmi důležité studie

 

Krátké zamyšlení nad textem:

(18.6.2024)

Bůh nenechá zničit život na zemi

Celý text


Archiv biblických textů